У Музеју Републике Српске у Бањалуци чувају се књиге од изузетне важности за нашу културу.

Завређују посебну пажњу због године издавања или због посвета изузетно важних људи за историју наше културе, попут Вука Стефановића Караџића, проте Душана Кецмановића, Доситеја Обрадовића и многих других.

Фонд музејске библиотеке има око 15.000 књига од којих скоро половина припада категорији старе и ријетке књиге. Оне најстарије датирају из 16. вијека.

Деценијама уназад Музеј Републике Српске баштини и неке од највриједнијих издања, која због својих специфичности, значаја или историјског тренутка у ком су настајале потпадају под право књижевно благо.

Вриједност одређених књига крије се и у томе јер се унутар њихових корица налазе руком писане посвете које самом дјелу дају на изузетној важности.

Извор: РТРС

Фото: Музеј Репулике Српске