• Home
  • /
  • FAQ

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Регистар је добровољна евиденција физичких лица и организација у дијаспори. Регистар се успоставља ради прикупљања података о грађанима и правним лицима и удружењима у дијаспори у сврху јачања и развијања сарадње, као и планирања активности институција на унапређењу положаја наших грађана у дијаспори.

Уписом у Регистар дијаспоре институције Републике Српске добијају сазнања о вашим квалификацијама, интересима и намјерама када је у питању сарадња са Републиком Српском. Било да је у питању одржавање контакта, културна, научна или привредна сарадња, институције ће пружити помоћ и подршку, а и осмислити одговарајуће активности у које се можете укључити како би се унаприједила сарадња са дијаспором.

Упис у Регистар је добровољан и не производи никакве обавезе, већ омогућава лакше укључивање у тематске активности које ће бити планиране и реализоване. Суштина Регистра јесте да знамо гдје се налазе наши грађани у иностранству и које су области у којима би жељели да унаприједе сарадњу. На основу тога институције могу да планирају активности и да позову заинтересоване грађане из дијаспоре да учествују.

У оквиру Министарства, Ресор за сарадњу са дијаспором обавља послове који се односе на унапређење и институционализацију сарадње са дијаспором. Република Српска је препознала велики потенцијал и значај дијаспоре, те зато настоји да систематски уреди односе те унаприједи и ојача сарадњу и повезаност са грађанима из Републике Српске у расијању.

Сарадња са дијаспором је континуирана и обухвата више области. Путем директних контаката и различитих активности Министарства, представника републичких институција са дијаспором и наших представништава у иностранству, имамо прилику да чујемо ставове исељеника, њихових удружења и клубова, да на основу и њихових сугестија стварамо стратешки оквир за дугорочну сарадњу, те адекватно планирамо наредне активности.

Република Српска и грађани у дијаспори су показали велику заинтересованост за сарадњу. Свакодневно пристижу нови захтјеви за упис у Регистар дијаспоре, те очекујемо да ће грађани у расијању и организације подржати овај вид сарадње и да ће се успјешно уписати у Регистар дијаспоре.

Република Српска има своја представништва у: Србији, Русији, Аустрији, Грчкој, Белгији, Њемачкој, САД и Израелу. Представништва су најбољи показатељ важности и жеље за унапређењем сарадње са дијаспором.

sr_RSSR