Поштовани,
Обавјештавамо вас о начину акредитовања за праћење II Форума дијаспоре,
који ће бити одржан под покровитељством предсједнице Републике Српске
Жељке Цвијановић, 30. и 31. маја 2019. године, у Административном центру
Владе Републике Српске.
За акредитовање медија потребно је на увид донијети важећу акредитацију
медијске куће.
Медијска кућа, која жели акредитовати више лица, може овластити једно
акредитовано лице да преузме све акредитације те куће, тако што ће донијети
списак лица која ће пратити Форум.
Преузимање акредитација од стране неакредитованих лица није дозвољено.
Акредитације за медије моћи ћете преузети на пријавници Административног
центра Владе Републике Српске, 30. маја 2019. године, у периоду од 08:00 до
16:00 часова.
Акредитације су појединачне и било каква злоупотреба истих је забрањена.
Лица која не буду акредитована неће бити у прилици пратити II Форум
дијаспоре.
Сви представници медија на задатку дужни су на видљиво мјесто истаћи
своју акредитацију, у супротном неће бити у прилици пратити Форум.
Предстваници медија, који ће пратити II Форум дијаспоре, требају доћи у
Административни центар Владе Републике Српске, 30. маја у 16:30 часова.