Влада Републике Српске усвојила је Стратешки план за сарадњу са дијаспором, те задужила  Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да, у сарадњи  са  надлежним  институцијама, изради Акциони план за реализацију Стратешког плана за сарадњу са дијаспором за период 2020–2024. година у року од 90 дана од дана доношења овог закључка и да га достави Влади на усвајање.

Основни разлог за доношење Стратешког плана јесте да се на системски начин креира политика према дијаспори с циљем јачања сарадње и продубљивање веза између Републике Српске и Срба у иностранству, те промоције и очувања српског националног идентитета у дијаспори. Документ је у својој основи фокусиран на унапређивање и развијање односа са дијаспором које треба да се одвија на институционалан начин, уз укључивање свих релеватних актера, а дефинисани су стратешки и оперативни циљеви који ће бити операционализовани кроз акционе планове. Даље, разлози за доношење овог стратешког плана проистичу и из препознате потребе за унапређивањем постојећих и креирањем нових облика сарадње са дијаспором кроз институционалне оквире Републике Српске. До оваквих закључака смо дошли након успјешно одржаних Форума дијаспоре 2018. и 2019. године, на којима је исказана потреба за правним уређењем, као и дефинисањем стратешких праваца ове сарадње.

Извор: Влада Републике Српске