Вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Љубо Нинковић у Београду је присуствовао 7. сједници Одбора за дијаспору и Србе у региону на којој је Комисија за нестала лица Владе Републике Србије представила активности на рјешавању проблематике питања несталих лица у оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ.

На самом почетку састанка предсједник Одбора Милимир Вујадиновић поздравио је Комисију за нестала лица Владе Републике Србије, као и представнике из Републике Српске, Републике Хрватске, те релевантних институција у Републици Србији. Централна тема и циљ сједнице је био да се најважнијим представницима државе представи шта је Србија учинила по питању несталих лица у претходном периоду.

На простору СФРЈ нестало је 10.000 лица, односно 10.000 породица тражи своје најближе. Од тога преко 40 одсто представљају лица српске националности.

Активности Комисије за нестала лица Владе Републике Србије на рјешавању проблематике питања несталих лица у оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ представио је Вељко Одаловић, предсједник Комисије и генерални секретар Народне скупштине.

Он је истакао да је најтежа посљедица сукоба који се десио на простору бивше Југославије нерасвијетљена судбина још 9.996 лица свих националности и да, без обзира колико је до данас урађено по овом питању, ова проблематика не смије да губи приоритет. Истакнуто је да је ангажованост свих у Комисији, када се приступа овој проблематици, такав да питања националности нису приоритетна, већ намјера да се помогне било информацијом или неким другим механизмом у расвјетљавању судбине несталих лица. Све релевантне организације и службе треба да учествују у расвјетљавању злочина, несталих лица и неоткривених гробница, али непоступање надлежних институција у региону веома често успорава овај процес.

Комисија за нестала лица Владе Републике Србије с Босном и Херцеговином има потписан Протокол о сарадњи као наставак сарадње која је већ постојала и водила се на основу закључака с регионалних састанака надлежних владиних тијела за нестала лица. Комисија сарађује и с двије међународне институције које су веома значајне у овом процесу – с Међународним комитетом Црвеног крста и с Међународном комисијом за нестала лица.

Даљи подстицај о рјешавању питања несталих лица услиједио је кроз Берлински процес на лондонском самиту за Западни Балкан, гдје је акценат стављен на помирење и рјешавање питања која проистичу из сукоба на простору бивше Југославије. У сједишту Међународне комисије за нестала лица у Хагу потписан је Оквирни план, којим су домаће институције земаља потписница основале посебне групе за истраживање несталих лица, неидентификованих лица и базу података.

Број лица српске националности, који се тражи и води као нестало, према евиденцији Комисије износи 2.397, док се у Републици Српској као нестало води још 1654 особе српске националности.

Након представљања активности Комисије услиједила је дискусија гдје су присутни имали прилику да изнесу своје ставове по овом питању.

Извор и фото: Влада Републике Српске