Градска управа града Градишка, у сарадњи са образовним и другим јавним институцијама, организује „Трећи сајам образовања и запошљавања града Градишка“, који ће се одржати 30. септембра 2022. године у просторијама Арене Градишка.

Циљ сајма је промоција, представљање и повезивање образовних институција, привредних субјеката, незапослених лица и ученика завршних разреда основних и средњих школа.

Интерес за учешће на сајму заинтересовани привредни субјекти могу да искажу пријавом на Јавни позив за учешће на „Трећем сајму образовања и запошљавања града Градишка“.

Цјелокупан текст Јавног позива као и пријавни образац доступан је на огласној плочи и интернет страници Градске управе града Градишка www.gradiska.com.

Додатне информације могу се добити путем е-маил адресе darko.vrhovac@gradgradiska.com или путем телефона 051/810-334.

Поред промоције средњих школа које дјелују на подручју града Градишка, те изложбеног дијела сајма, на којем ће се представити привредни субјекти, на сајму ће бити одржане три панел дискусије. Истакнути појединци са знањем и искуством из предметних области, дискутоваће на теме:

  • Улога образовања у савременим друштвеним и економским процесима;
  • Савремене информационе технологије и дигитализација у функцији развоја градишке привреде;
  • Улога дијаспоре у развоју локалних заједница.

Градска управа овим путем позива сва незапослена лица да посјете сајам којим ће се обезбиједити директан контакт незапослених лица и послодаваца, те створити прилика за међусобно упознавање, разговор, размјену података, а све у сврху евентуалног запослења.

Извор и фото: PORTAL MICRO MREŽA