Влада Републике Српске донијела је Уредбу о успостављању и вођењу Регистра дијаспоре.

Овом уредбом прописује се успостављање и вођење Регистра дијаспоре који се води о физичким и правним лицима и удружењима у иностранству, начин подношења пријаве за упис у Регистар и друга питања у вези са Регистром.

Регистар се успоставља ради систематског прикупљања, вођења и обраде података о грађанима и правним лицима и удружењима у дијаспори у сврху јачања и развијања сарадње, као и планирања активности институција.

Уредба се примјењује на физичка лица која имају пребивалиште у иностранству, а која су поријеклом из Републике Српске, те на правна лица и удружења у иностранству чији су власници/оснивачи поријеклом из Републике Српске.

Извор и фото: Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу