Помоћник министра за сарадњу са дијаспором гђа Хелена Крнетић је учествовала у обуци руководилаца надлежних за сарадњу са исељеништвом, коју је организовало Одјељење за европске интеграције и међународну сарадњу Владе Брчко дистрикта 23. и 24. новембрa 2022. године.

Помоћник министра за сарадњу са дијаспором је у уводном дијелу представила досадашња искуства и активности институција Републике Српске у области сарадње са дијаспором. Гђа Крнетић је навела да је, након што је препозната важност дијаспоре за Републику Српску, формиран Ресор за сарадњу са дијаспором у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу. Након тога услиједило је усвајање одговарајућег правног оквира – Стратешког плана за сарадњу са дијаспором, пратећег Акционог плана за период 2021-2024,  као и Уредбе о успостављању и вођењу Регистра дијаспоре на основу које је формиран Регистар дијаспоре те се континуирано врши процес уписа физичких и правних лица из иностранства. Остварујући своју координациону улогу, Министарство сарађује са надлежним институцијама Републике Српске које се баве питањима релевантним за грађане у дијаспори, као и са јединицама локалне самоуправе, те заинтересованим организацијама  и клубовима из иностранства. Путем мреже представништава Републике у иностранству, Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу је у непосредном контакту са нашим исељеницима, што омогућава информисање и  планирање различитих активности. Такође, континуирано се одржава комуникација и размјена информација са дијаспором и путем интернет странице www.dijasporars.com.

Обука у Брчком је имала за циљ стицање практичних знања и размјену искустава у области сарадње са дијаспором, профилима дијаспоре, као и чиниоцима који утичу на њихову повезаност са матичним државама, што ће руководиоцима у надлежним институцијама олакшати планирање и реализацију активности на унапређењу сарадње са дијаспором.