Значајан је број држављана Републике Српске који живе у другим државама. Узимајући у обзир ту чињеницу, овај стратешки план је усвојен у циљу унапређивања међусобних односа и остваривања квалитетније сарадње са дијаспором. Република Српска настоји да расположивим средствима изађе у сусрет потребама својих држављана који живе у иностранству и да помогне у очувању њиховог националног идентитета, као и да обезбиједи неопходне услове за дубљу сарадњу, те оснаживање пословних веза са матицом.

„Циљеви овог документа јесте, прије свега, јачање односа Републике Српске са дијаспором. Затим, очување националног идентитета и дијаспоре у функцији привредног развоја, сарадња у области науке и иновација, као и сарадња у области омладине и спорта.“, рекао је министар Клокић за Телевизију српске дијаспоре.

Шта овај стратешки план значи конкретно за становништво Републике Српске у дијаспори?

„Јача сарадња са институцијама Републике Српске, односно са Владом и са јединицама локалне самоуправе – да се врати једно повјерење дијаспоре у институције Републике Српске али и једну развојну шансу у области привреде и свим оним сегментима у којима Република Српска има интерес да се презентује у земљама гдје постоји наша дијаспора.“, одговорио је министар Клокић.

Република Српска жели да на систематски начин гради узајамно корисне односе са дијаспором и да оствари стратешка партнерства.

Извор: Телевизија српске дијаспоре