Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Републике Српске и аустријски пензијски фонд (ПВА) постигли су споразум о поједностављењу поступка остваривања права на старосну пензију за грађане Републике Српске који су на привременом раду у Аустрији, саопштено је из Фонда ПИО.

Из Фонда ПИО обавјештавају осигуранике који у претходном периоду имају остварен стаж осигурања у овом фонду, а сада су осигураници код ПВА, да су ова два фонда постигли договор и потписали споразум у вези датума подношења захтјева за признавање права на старосну пензију.

“До сада су наши грађани, осигураници код ПВА у Аустрији, захтјев за остваривање права на старосну пензију подносили из радног односа у складу са позитивним законодавством Аустрије, а што није у сагласности са нашим прописима”, наводи се у саопштењу.

Из Фонда ПИО додају да су такви захтјеви до сада по аутоматизму одбацивани као преурањени, што је стварало одређене потешкоће и успоравало спровођење управног поступка.

Убудуће ПВА ће уз захтјев осигураника доставити и привремену потврду периода осигурања у Аустрији на обрасцу А/БиХ 14 и истовремено упутити осигураника да поднесе нови захтјев након престанка обавезног осигурања у Аустрији, док ће Фонд ПИО донијети рјешење и доставити потврду стажа оствареног у Републици Српској, односно БиХ.

Примјеном овог споразума, наводе у саопштењу, ПВА се обавезује да ће без одгађања прослиједити захтјев за остваривање права Фонду ПИО Републике Српске како би Фонд благовремено окончао поступак.

На овај начин поступак остваривања права тече несметано, с тим да је осигураник у обавези да по престанку радног односа у Аустрији, због испуњавања услова за остваривање права на старосну пензију, поново поднесе захтјев у ПВА.

“Право на старосну пензију у Републици Српској признаје се најраније од сљедећег дана након престанка осигурања у Аустрији, у зависности од датума подношења захтјева, при чему се право може признати најдуже три мјесеца уназад, ако су испуњени услови”, наведено је из Фонда ПИО.

Извор и фото: РТРС