Министарство за привреду и предузетништво покренуло је свеобухватну кампању промоције потенцијала Републике Српске у сврху привлачења улагања у различите секторе. Израђен је видео спот под називом „Српска, Република могућности“, који приказује најзначајније карактеристике Републике Српске, као и предности које ће потенцијалне инвеститоре потакнути на улагања на овом подручју.

Приликом припреме кампање извршена је процјена и анализа цјелокупних потенцијала Републике Српске, те су нарочито обухваћени сектори гдје Српска има компаративну предност у односу на окружење. Тако на примјер, истакнути су одличан географски положај који омогућава одличну повезаност са битним привредним центрима у Европи, као и споразуми о слободној трговини који отварају несметан приступ тржиштима европских земаља. Додатне повољности укључују стимулативну пореску политику, ниске трошкове пословања, као и стручну радну снагу. Такође, истакнуте су и најзначајније индустријске области са најбитнијим показатељима, као и велики туристички потенцијал широм Републике Српске.

Од стране „Financial Times“ Српска је изабрана за једну од десет малих регија будућности за стратегију за страна улагања. „Financial Times“ je препознао потенцијал Републике  у различитим секторима као што су метална и електро индустрија, дрвнопрерађивачка индустрија, прехрамбена индустрија, обновљива енергија и туризам, као и сектор сектор информационо–комуникационих технологија. Српска, Република раста, будућности и потенцијала одабрана од стране великих компанија и међународно познатих инвеститора.

Битну улогу у овој промотивној кампањи имаће и представништва Републике Српске у иностранству. Видео спот је преведен на неколико свјетских језика, а представништва ће кроз своје промотивне кампање потенцијале Републике Српске приближити како страним инвеститорима, тако и грађанима Републике Српске у дијаспори.

Промотивне спотове можете погледати на youtube каналу Министарства привреде и предузетништва на сљедећем линку: https://www.youtube.com/channel/UC2a5m1V9JQ_619qj61jX1pw