Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ /ФБиХ/ позива Србе из бихаћког насеља Лохово да се јаве канцеларијама за правну помоћ ради заштите својих права на земљиште.

Из Одбора обавјештавају Србе из овог бихаћког насеља да је Општински суд у Бихаћу, Земљишнокњижни уред, најавио успостављање и замјену земљишних књига за катастарску општину Лохово по новом премијеру, односно Рипач-Лохово по старом премијеру.

Уколико се власници обраћају директно суду потребно је да пријаве своја права поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успостављања земљишнокњижног улошка, наводе из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

У најави успостављања и замјене земљишне књиге за катастарске општине Лохово и Орљани Суд у Бихаћу прецизира да је рок за подношење пријава 60 дана, односно да се овај рок на захтјев може продужити за 90 дана како би се омогућило прибављање потребних доказа.

„Позивају се све заинтересоване особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе“, наводи се у огласу Суда у Бихаћу и истиче да се пријавом права обезбјеђује учествовање у процесу утврђивања права над некретнинама.

Поднесци се могу доставити лично у Општински суд у Бихаћу или поштом на адресу Општински суд у Бихаћу, Босанска 4, 77 000 Бихаћ.

Извор и фото: СРНА